Standbeeld Keizer Marcus Aurelius

Marcus Aurelius werd bijna 2000 jaar geleden geboren (op 26 april van het jaar 121) en was een Romeinse Keizer en filosoof die het Romeinse Rijk regeerde van 161 tot 180.

Hij werd aangesteld door Keizer Hadrian als opvolger en was daarmee de laatste van de "Vijf Goede Keizers" die allemaal door middel van aanstelling tot Keizer benoemd werden.

Na zijn dood op 17 maart 180 werd hij opgevolgd door zijn zoon Commodus.

Marcus Aurelius voerde meerdere oorlogen in zijn tijd als Keizer, maar hij staat meer bekend om zijn unieke denkbeelden, denkbeelden die hij voor zichzelf heeft opgeschreven in zijn boekenreeks "Ta eis heauton" (Grieks: Τὰ εἰς ἑαυτόν - Geschriften aan zichzelf). Deze reeks, ook wel "overpeinzingen" genoemd, is volledig bewaard gebleven en dient al sinds de oudheid voor velen als inspiratiebron.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Aurelius Wijnen.